Băng keo, băng dính

thông tin liên hệ
Mr. Nghĩa
P. Kinh Doanh - 0983 898 639

Băng Dính Trong - Đục - Màu

Băng dính màu
Băng dính màu
Băng dính đục
Băng dính đục
Băng dính trong
Băng dính trong
Băng keo trong, đục
Băng keo trong, đục